Zuiderzeelijngelden (ZZL)

Zuiderzeelijngelden: Kansen voor Noordelijk Flevoland

Flevoland is opgebouwd door pioniers, ondernemende mensen die denken in mogelijkheden en die kansen weten te benutten. Precies het soort mensen waar we naar op zoek zijn in het kader van het programma Zuiderzeelijngelden. Dit programma is opgezet door de provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Het is bedoeld om een impuls te geven aan de economische structuur in Noordelijk Flevoland. Het rijk heeft hiervoor, ter compensatie van de niet aangelegde Zuiderzeelijn, geld beschikbaar gesteld aan de provincie Flevoland.

Het doel is om ontwikkelingen te stimuleren die een relevante versterking van de economie in Noordelijk Flevoland teweeg kunnen brengen. De focus ligt hierbij op het creëren van meer werkplekken, het verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, meer innovatiekracht, een sterkere recreatieve sector en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven in Noordelijk Flevoland.

Voor wie subsidie en hoeveel?

Binnen het programma Zuiderzeelijngelden passen bij voorkeur initiatieven die  (innovatieve) kennis en ondernemerschap aan elkaar koppelen, duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en de economische diversiteit in de regio versterken. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)overheden  nodigen we nadrukkelijk uit om economiestimulerende ideeën aan ons voor te leggen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het programma Zuiderzeelijngelden moet het idee dat wordt aangedragen in ieder geval bijdragen aan één van de volgende maatregelen voor Noordelijk Flevoland.

  • Versterking van innovatief potentieel en ondernemerschap;
  • Verbetering van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en van het vestigingsklimaat;
  • Versterking en uitbreiding van het toeristisch potentieel;  

Bij toewijzing wordt maximaal 67% van de te maken kosten als subsidie verstrekt, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000.

Hoe werkt de procedure?

Is uw organisatie betrokken bij de ontwikkeling van een project dat past binnen de doelstellingen van het programma Zuiderzeelijngelden? Leg uw idee dan voor aan ons voor. Wij nemen het projectinitiatief graag met u door. Bovendien kunnen we u helpen te bepalen of het idee voldoende aansluit op het toetsingskader van het programma Zuiderzeelijngelden. Wanneer het voorstel geschikt wordt bevonden zal de gemeente een intentieverklaring afgeven. Deze intentieverklaring heeft u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen bij de provincie Flevoland. De provincie neemt, als beheerder van de Zuiderzeelijngelden, het definitieve besluit over het verstrekken van een subsidie.

Maak een afspraak om uw idee aan ons voor te leggen!

Heeft u een idee of goed plan om bij te dragen aan de economische versterking van Noordelijk Flevoland, dan willen we graag met u in contact komen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak om samen met een van onze adviseurs te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht wanneer u vragen heeft over het programma Zuiderzeelijngelden.

Contact

M.G. van der Woude, telefoonnummer 0527-689868