Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen.