Kindpakket

Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar

In het kindpakket zijn voorzieningen opgenomen die het voor alle kinderen mogelijk maken om mee te doen. Zo is er een tegemoetkoming in de kosten van culturele en sportieve activiteiten, zwemlessen voor het zwemdiploma A, reiskosten naar een school buiten Urk, een tegemoetkoming per gezin voor computer, laptop, tablet of printer, een tegemoetkoming voor huiswerkbegeleiding of bijles, een bijdrage voor een fiets en een tegemoetkoming in de studiekosten op het MBO. Voor alle voorzieningen gelden bepaalde voorwaarden

Alle inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen het kindpakket aanvragen

Inwoners van de gemeente Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen komen in aanmerking voor het Kindpakket. Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum dan geldt het meerdere als draagkracht.

In de onderstaande tabel vindt u de bedragen die gelden voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, exclusief vakantietoeslag (dit zijn de bedragen per 1 januari 2018)

Bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, excl. vakantietoeslag (bedragen per 1 januari 2018)
Woonsituatie Bedrag
Gezinssituatie 120% van de norm van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande € 1.136,08
Alleenstaande ouder € 1.460,68
Gehuwden/samenwonenden € 1.622,98

Afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen ouder dan 21 jaar) hebt. Met iedere medebewoner wordt het bedrag van het sociaal minimum lager.

U mag daarnaast een laag eigen vermogen hebben

Vermogen gebonden in de eigen woning telt niet mee bij de vermogensbepaling. Hebt u ander vermogen, dat hoger is dan het bedrag in de onderstaande tabel dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, auto die meer waard is dan € 3.000,00, caravan, boot, waardepapieren zoals lijfrentepolissen etc.

Vrij te laten vermogen 2018
Gezinssituatie Bedrag
Alleenstaande €   6.020,00
Alleenstaande ouder € 12.040,00
Echtpaar of ongehuwd samenwonende € 12.040,00

U kunt een aanvraag doen voor alle kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt

Ieder kalenderjaar doet u opnieuw een aanvraag. Bij de aanvraag wordt gekeken voor welke voorzieningen u op dat moment in aanmerking komt. Voor het inzetten van de andere voorzieningen moet u vooraf overleggen met de gespreksvoerders van de gemeente.

Wilt u meer informatie of een aanvraagformulier neem dan contact op met de gespreksvoerders

Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor deze regeling, kunt u contact opnemen met één van de gespreksvoerders Werk en Inkomen van de gemeente. U kunt hun ook bellen of mailen als u een aanvraagformulier wilt ontvangen. De gespreksvoerders zijn dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur via 689868. Het mailadres is werkeninkomen@urk.nl.

  • Lees voor