Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers (IAOW)

Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden, waardoor uw inkomen nu lager is dan het sociale minimum? U hebt dan recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Deze uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot op het niveau van het sociaal minimum.