Bijzondere bijstand

Wanneer u onvoldoende in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Uw eigen inkomsten worden dan aangevuld tot het bijstandsbedrag waarop u recht heeft.