Bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag

Mensen tussen 21 en 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor een lindividuele inkomenstoeslag, als zij vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau hebben ontvangen en geen vermogen hebben.