Werk en inkomen

Uitgangspunt van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is dat iedere Nederlander zoveel mogelijk zelf in zijn levensonderhoud voorziet met werken.

Wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien, krijgt ondersteuning bij het vinden van werk. Uw klantmanager van de gemeente Urk begeleidt u hierbij. Voor zolang dat nodig is, krijgt u ook inkomensondersteuning in de vorm van een uitkering. Meer informatie vindt u ook op www.werk.nl.

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

Weet hoe het zit

Deze informatie is bedoeld om te voorkomen dat u onbewust regels overtreedt. De overheid en uitkerings- en uitvoeringsinstanties bieden via klantcontact, websites en andere middelen specifieke informatie over de verplichtingen. Op de site www.agentschapszw.nl kan iedereen uitzoeken hoe het met zijn persoonlijke situatie zit.

 • Toeslagen van de Belastingdienst

  Lees meer informatie over bijdragen als huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl

   

 • Bijstand voor zelfstandigen, uitkering

  Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan in bepaalde gevallen bijstand aanvragen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen.

   

 • Bijzondere bijstand

  Wanneer u onvoldoende in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Uw eigen inkomsten worden dan aangevuld tot het bijstandsbedrag waarop u recht heeft.

   

 • Jeugdfonds

  Ouders met een minimuminkomen kunnen per kind € 200,- tot € 250,- ontvangen voor de kosten van sport, cultuur en recreatie.

   

 • Schuldhulpverlening

  Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u misschien uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen.

   

 • TOP URKer bedrijven onderscheiden zich

  afbeelding bordje Top Urker bedrijf

  TOP URKer bedrijven zetten zich in voor inwoners uit de buurt die het lastig vinden om zelf een baan te vinden en vaak afhankelijk zijn van een uitkering. Dat komt omdat ze bijvoorbeeld school niet hebben afgemaakt, geen volle dagen kunnen werken, het thuis heel lastig hebben, de taal niet spreken of omdat ze lichamelijk problemen hebben.

 • Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers (IAOW)

  Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden, waardoor uw inkomen nu lager is dan het sociale minimum? U hebt dan recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Deze uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot op het niveau van het sociaal minimum.

   

 • Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen

  Beoefende u in het verleden zelfstandig uw beroep? Bent u nu een oudere zelfstandige en werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de IOAZ er voor u.

   

 • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

  Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden, waardoor uw inkomen nu lager is dan het sociale minimum? U hebt dan recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Deze uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot op het niveau van het sociaal minimum.

   

 • Bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag

  Mensen tussen 21 en 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag, als zij vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau hebben ontvangen en geen vermogen hebben.

   

 • Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

  Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen.

   

 • De Banenafspraak: werken met arbeidsbeperking

  In Nederland hebben we samen de Banenafspraak gemaakt; mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking kunnen door deze afspraak meedoen op de arbeidsmarkt. Wilt u ook meedoen op de arbeidsmarkt en heeft u een lichamelijke en/of geestelijke beperking maak dan een afspraak bij de Eenheid Dienstverlening van de Gemeente Urk.

 • Bijstandsuitkering

  Wanneer u onvoldoende in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Uw eigen inkomsten worden dan aangevuld tot het bijstandsbedrag waarop u recht heeft. 

   

 • Lees voor