Economie op Urk

Versterken, verbinden en verbreden zijn de drie woorden die centraal staan in de economische visie van de gemeente Urk.

Bestaande sectoren zoals visserij en aanverwante industrie willen wij versterken. Voor ons de slagader van de Urker economie. Daarnaast wil Urk de focus hebben op verbinden. Te denken valt aan het versterken van samenwerking in de visserijketen, met het bedrijfsleven in het algemeen, maar ook met gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland. Ander voorbeeld is onze ambitie om toerisme te verbinden met visserij. Verbreding van de Urker economie is nodig. Het belang van de visserij neemt procentueel af en andere sectoren zoals maritieme industrie en dienstverlening zien wij groeien. De realisatie van nieuwe werkhaven zal een belangrijke katalysator zijn van onze economie.

De focus van het economisch beleid van Urk ligt op het behouden van en versterken van de totale visserijketen en het stimuleren van de sectoren maritiem, zakelijke dienstverlening, zorg en toerisme.

Contact

Mocht u na het lezen van de brochure vragen hebben of geïnteresseerd zijn in de achterliggende nota’s Toerisme & Recreatie, Visserij of Economisch beleid dan kunt via ondernemen@urk.nl contact opnemen met de eenheid Dienstverlening.

Tel: 0527-689868

  • Lees voor