Water is essentieel voor het bestaan van mens en natuur en is bouwstof voor veel producten. De aanwezigheid van water lijkt in Nederland zo gewoon: helder water uit de kraan, afval- en regenwater dat netjes naar het riool wordt afgevoerd en weer schoon terugstroomt naar de rivier en bloeiende waterplanten in vijvers. Maar dit gaat allemaal niet vanzelf. Achter ons watergebruik gaat een hele wereld schuil van waterbeheer. Dit waterbeheer zorgt er voor dat we schoon drinkwater hebben, dat we droge voeten houden, dat er riolering wordt aangelegd en beheerd en dat vijvers en sloten schoon blijven.

Alle informatie die te vinden is over water hebben we verzameld op het Waterloket Urk. Hier vindt u alles over riolering, hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater in de gemeente Urk. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water en riolering. Bewoners en bedrijven kunnen dus voor alle zaken die betrekking hebben op water en riolering bij de gemeente terecht. U krijgt antwoord op vragen over zwemwater,  verstopping in het riool, waterpasserende bestrating maar ook over wat het Waterschap voor u kan doen.
Wij hopen dat het waterloket u een goed overzicht geeft van wat er aan informatie beschikbaar is over water en riolering. Het gaat dan bijvoorbeeld om algemene landelijke informatie, vastgesteld beleid voor Urk of maatregelen die de gemeente uitvoert. Het kan natuurlijk zijn dat de informatie die u zoekt er niet tussen zit. Neem dan gerust contact met ons op via (0527) 68 98 68. 

Heeft u gevonden wat u zocht?