Afval is steeds vaker grondstof voor het maken van nieuwe producten. Daarom is het belangrijk afval te scheiden.

afvalcontainers op de stoep op Urk