Is het gemeentehuis normaal geopend?

Gemeente Urk blijft op afspraak werken

Om gehoor te geven aan de vele wensen blijft de gemeente Urk werken op afspraak. De openingstijden zijn ruimer en de wachttijden aanzienlijk korter. Vooraf is ook duidelijk welke documenten u moet meenemen en welke medewerker u het beste van dienst kan zijn.

Het college van B&W besloot eerder dit jaar al om publieksdiensten voortaan alleen op afspraak aan te bieden. Door de coronamaatregelen was dit al enige tijd gebruikelijk. Voor de publieksbalie bood dit de gelegenheid ervaring op te doen met het werken op afspraak. Inwoners kunnen nu 24/7 zelf online het beste tijdstip kiezen en een afspraak inplannen. En het contact met de klant is beter, omdat er nauwelijks wachtrijen zijn.

Ruimere openingstijden

De gemeente Urk is voortaan elke werkdag een half uur langer geopend. De openingstijden op afspraak zijn van 09.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. In de even weken is het gemeentehuis ook op zaterdag op afspraak geopend van 10.00 tot 11.00 uur. 

Hoe een afspraak maken

U kunt op www.urk.nl eenvoudig zelf een afspraak inplannen en daarbij aangeven waarvoor u komt. U kunt, als het online niet lukt, ook telefonisch een afspraak maken op 0527 689 868. Zonder afspraak kunnen wij u helaas niet helpen.

Digitaal regelen

Wist u trouwens dat u heel veel zaken ook online kunt regelen? Aangifte van geboorte, huwelijk en verhuizing bijvoorbeeld. Maar ook uw aanslagbiljet inzien of een automatische incasso wijzigen.

Wat gebeurt er als medewerkers gezondheidsklachten hebben?

Medewerkers met gezondheidsklachten melden zich ziek en werken niet. En medewerkers met lichte klachten, zoals een beginnende verkoudheid, werken thuis. Er is een continuïteitsplan, zodat alle taken binnen de gemeente kunnen worden vervuld.

Gaan de huisbezoeken door?

Als u een urgente hulpvraag hebt, nemen wij eerst telefonisch contact met u op.

Gaan (raads)vergaderingen door?

(Update 10-11-2020)

Vergaderingen van de gemeenteraad en commissievergaderingen vinden vanaf 10 november 2020 weer digitaal plaats.Overleggen met externe partners die niet urgent zijn, vinden ook digitaal plaats.

 

Wordt het afval opgehaald?

Het afval wordt gewoon ingezameld op de datums die ROVA heeft gepubliceerd op de afvalkalender.

Meer informatie van de ROVA

Hoe zit het met huwelijken in het gemeentehuis?

Huwelijksvoltrekkingen gaan door (update 25-09-2021)

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De volgende maatregelen heeft de gemeente Urk moeten treffen bij de voltrekking van de huwelijken:

Dit zijn de nieuwe maatregelen vanaf 25 september

 • Aantal personen per locatie
  Locatie Aantal personen Opmerking
  Gemeentehuis 80 exclusief trouwambtenaar en bode
  De Koningshof 100 exclusief trouwambtenaar en bode
  De Zuiderzee 40 inclusief trouwambtenaar en bode
  Museum 40 inclusief trouwambtenaar en bode

   Houd de website in de gaten of deze aantallen nog aangepast worden.

 • Gratis huwelijken en de huwelijken voor een tarief van € 75,00, kunnen gewoon plaatsvinden. Het toegestane aantal personen bij deze huwelijken zijn al beperkt en vallen binnen de toegestane norm.

Bij al deze samenkomsten geldt dat de basisregels ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen.

 • Was vaak en goed uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Schud geen handen;
 • Geef elkaar de ruimte;
 • Blijf thuis bij klachten.

Deze regels zijn van toepassing op de huwelijken t/m 30 november 2021. 

Is het zwembad open?

Zwembad 't Bun geopend met reservering

Vanaf dinsdag 25 mei 2021 zal het zwembad ook geopend worden voor het zwemmen van banen. Hiervoor kunt u een tijdslot reserveren. Ook recreatief zwemmen is weer mogelijk vanaf 26 juni 2021.

Reserveer je bezoek

Via onderstaande knop vindt u meer informatie met welke voorzorgsmaatregelen de zwemlessen weer worden opgestart. 

Klik hier voor alle informatie over het zwembad.