Het college van de gemeente Urk is van plan de gemeenteraad voor te stellen door middel van een addendum een hardheidsclausule toe te voegen aan de Nota bodembeheer (vastgesteld op 24 mei 2012). Deze nota wordt voor het overige niet herzien. Daarmee wordt het gebiedsspecifieke beleid gecontinueerd voor de komende tien jaar. Op het raadsbesluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.