Hier vindt u de meest gestelde vragen over de dienstverlening van de gemeente Urk i.v.m. het Coronavirus.

Update 23-03-2020 Dienstverlening op afspraak

De dienstverlening van de gemeente Urk blijft beschikbaar voor inwoners. Door het coronavirus is de dienstverlening met ingang van maandag 23 maart 2020 tijdelijk anders. Wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Hieronder leest u wat dat voor u betekent.

  • Vanaf maandag 23 maart kunt u dagelijks bij ons terecht op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0527-689868 of via WhatsApp: 06 13567971. Vermeld tijdens de afspraak voor welk product u komt en geef uw naam en geboortedatum door. Heeft u verkoudheidsklachten? Verplaats of annuleer uw afspraak dan.
  • Wij verzoeken u zoveel mogelijk met pin te betalen.

Wat kunt u onder andere digitaal regelen?

Kijk op onze website wat er verder nog mogelijk is.

Wat gebeurt er als medewerkers gezondheidsklachten hebben?

Medewerkers met gezondheidsklachten melden zich ziek en werken niet. En medewerkers met lichte klachten, zoals een beginnende verkoudheid, werken thuis. Er is een continuïteitsplan, zodat alle taken binnen de gemeente kunnen worden vervuld.

Gaan de huisbezoeken door?

Als u een urgente hulpvraag hebt, nemen wij eerst telefonisch contact met u op.

Gaan vergaderingen door?

Vergaderingen van de gemeenteraad en commissievergaderingen gaan niet door en dat geldt ook voor overleggen met externe partners die niet urgent zijn.

Wordt het afval opgehaald?

Het afval wordt gewoon ingezameld op de datums die ROVA heeft gepubliceerd op de afvalkalender.

Meer informatie van de ROVA

Hoe zit het met huwelijken in het gemeentehuis?

Update 25-03-2020

Huwelijksvoltrekkingen gaan door

Voor het gemeentehuis, de Koningshof en de Zuiderzee geldt dat er maximaal 30 personen bij de plechtigheid mogen zijn, voor het museum geldt een maximum aantal van 20 personen (incl. de trouwambtenaar en bode). Houd de website in de gaten of dit aantal nog aangepast wordt.

Is het zwembad open?

Het zwembad is tot en met 6 april gesloten.