De afvalscheiding leeft op Urk. Dat is goed. Antwoorden op uw vragen vindt u in de app van ROVA. Hieronder hebben we veel gestelde vragen voorzien van antwoorden.

1. Algemeen

1.1 Wat kan ik doen tegen stank in een afvalcontainer?

Vul een nylonkous met wat mottenballen en bindt deze vast aan de scharnieren van het deksel van de container en hang dit in de container.

1.2 Ik heb last van maden in mijn container. Wat kan ik hier tegen doen?

Maden zijn gevolg van vliegen die eitjes leggen in het afval. Maden groeien uit tot vliegen. Een container waar maden in het afval hebben gezeten, dient men na lediging schoon te maken zodat er geen maden meer in zitten. Als men vervolgens daar weer afval inbrengt en men houdt de container goed gesloten zodat er geen vliegen in kunnen komen, dan zouden er geen nieuwe maden in kunnen komen. Ook de afvalbak thuis is daarbij echter van belang. Als die niet goed sluit en er kunnen vliegen in om eitjes te leggen, komen er toch alsnog maden mee via dit afval in de afvalcontainer.

Ook die moet dus schoongemaakt als er maden in zitten om van het probleem af te komen.

Het is dus zaak om de afvalbakken zowel binnenshuis als buitenshuis goed gesloten te houden. Voor zover luiers een oorzaak zijn, geldt dit ook voor luieremmers.

En voor zover keukenafval (gft) een oorzaak is, geldt dit ook voor dit afval. Als dit open in een kommetje ligt bijvoorbeeld kunnen er vliegen bij komen. Leg er daarom een schotel bovenop op koop een klein emmertje voor het gft afval. Of een duo-afvalbak met een aparte bak hiervoor.

Daarnaast kunt u overwegen een nylonkous in de container te hangen (vastbinden aan de scharnieren van het deksel) en daarin mottenballen doen. Dit voorkomt dat er vliegen op het afval afkomen.

Door deze werkwijze zijn problemen in de toekomst met maden in containers (grotendeels) te voorkomen.

1.3 Is uw container te klein?

Als u het afval goed scheidt en desondanks uw afval niet kwijt kunt in de container, kunt u bij de gemeente tegen betaling uw container omruilen voor een grotere.

2. PMD

2.1 Waar staat PMD voor?

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. PMD gaat alleen om verpakkingen uit het huishouden. Het is belangrijk dat de verpakking leeg zijn.

2.2 Wat zijn de regels voor het scheiden van PMD?

Bij PMD gaat het om verpakkingen van plastic of metaal en om drankenkartons. Het gaat alleen om verpakking uit het huishouden. Denk er bij het scheiden van PMD aan dat de verpakkingen (schraap- en knijp)leeg zijn. U hoeft uw verpakkingen niet om te spoelen. Om ruimte te besparen is het handig om de verpakkingen plat te drukken, voordat u ze in de PMD-zak doet. Vul de verpakkingen niet met andere verpakkingen. Volle verpakkingen kunnen niet gesorteerd worden. Verpakkingen van chemische producten horen niet bij het PMD, vanwege de aard van het product dat in de verpakking heeft gezeten.

2.3 Waarom mogen alleen verpakkingen in de PMD-zak?

Voor elk product dat je in een verpakking van plastic, metaal (blik) of in een drankpak koopt, betaal je een kleine bijdrage. Daarmee stellen we de verpakkingsfabrikanten in staat om te zorgen voor recycling. Zij vergoeden zo de gemeenten die samen met de afvalbeheerders de inzameling organiseren. De verpakkingsfabrikanten zijn echter niet verantwoordelijk voor recycling van ander materiaal. Vandaar dat alleen verpakkingen worden ingezameld.
 

2.4 Waarom scheiden we PMD?

Sinds de start van de gescheiden inzameling van PMD in 2015, neemt de hoeveelheid ingezameld PMD ieder jaar toe. Dat is goed nieuws, maar toch kan de inzameling van PMD nog beter. Daar werken we samen aan. Dit doen we omdat we deze materialen weer nieuwe producten kunnen maken. Zo sparen we grondstoffen en energie, en zorgen we voor minder broeikasgassen. Dat is beter voor het milieu. Op dit moment wordt 50% de verpakkingen die op de markt worden gebracht in Nederland met PMD ingezameld. Dit percentage willen we de komende jaren verder laten stijgen.
 

2.5 Heeft het scheiden van PMD nut?

Ja, dat heeft zeker nut! Met het vergroten van het hergebruik van grondstoffen en het verminderen van restafval lever je een grote bijdrage aan het milieu. Hergebruik van grondstoffen zorgt ervoor dat we minder primaire grondstoffen (zoals aardolie) hoeven te gebruiken. En door minder restafval te verbranden wordt minder CO2 uitgestoten.

2.6 Hoe kunnen plastic, metaal en drankenkartons samen een grondstof zijn?

PMD gaat samen naar de sorteerinstallatie. Deze ingenieuze installatie is een aaneenschakeling van machines. Iedere machine kan een ander materiaal uit de grote hoop halen. Metalen verpakkingen worden gescheiden met magnetische scheiders, aluminium blikjes met elektrolyse, plastic folies worden met blaasinstallaties gescheiden. Andere plastic verpakkingen worden met optische en ballistische scheiders gescheiden. Met uiteindelijk als resultaat 8 verschillende grondstofstromen.

2.7 Welke nieuwe dingen maken we van gerecycled PMD?

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons bevatten allemaal waardevolle grondstoffen die we goed kunnen gebruiken voor het maken  van nieuwe producten. De drankpakken worden in de sorteerinstallatie gescheiden van de andere verpakkingen en apart gerecycled. Uit drankpakken halen we papier, aluminium en kunststof. Dit recyclen we tot keukenpapier (van het papier), aluminium buizen (aluminium) en emmers en kratten (kunststof). De metalen verpakkingen kunnen eindeloos worden gerecycled. Er worden nieuwe blikjes van gemaakt of het komt terug in bijvoorbeeld fietsonderdelen. De plastic verpakkingen worden versnipperd, gereinigd en gesorteerd op diverse plastic soorten. Vervolgens maken we er weer fleece-truien, speelgoed en tuinstoelen van. Dat is nog eens rentmeesterschap!

2.8 Wat gebeurt er met een vuilnisauto vol PMD dat vervuild is met ander afval?

Vrachten met vervuild PMD kunnen niet worden gerecycled maar moeten worden verbrand als restafval (daarom worden afvalzakken soms afgekeurd en niet meegenomen). Niet alleen lopen we zo inkomsten voor grondstoffen mis, maar het verbranden van restafval is ook nog eens heel duur. Dat kan leiden tot een verhoogde afvalstoffenheffing. Het is daarom belangrijk dat iedereen mee doet. Als iedereen goed zijn best doet houden we alleen grondstoffen over.

2.9 Moet ik verpakkingen eerst omspoelen voordat ik ze in de PMD-zak doe?

Nee, dat is niet nodig. Maar zorg er wel voor dat ze (knijp)leeg zijn en draai de dop weer op de verpakkingen. Zo voorkomt u dat de laatste restjes uit de verpakking lekken en de hele vracht versmeren. De versmering kan de rest van de vracht vervuilen waardoor het niet meer te recyclen is.

2.10 Waarom zamelen we PMD op Urk in met plastic zakken?

De gemeente laat het PMD in doorzichtige plastic zakken inzamelen. Op die manier kunnen de inzamelaars goed zien of de inhoud niet vervuild is. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat als PMD met doorzichtige zakken wordt ingezameld de kwaliteit beter is dan PMD dat in containers wordt ingezameld. Vervuild PMD levert voor de gemeente en uiteindelijk dus ook voor de inwoners meerkosten op. Goede PMD bespaart geld. Verder hebben veel woningen onvoldoende ruimte om het huis om er nog een container bij te plaatsen. De gemeente en ROVA blijven de ontwikkelingen uiteraard goed volgen. Mocht de inzameling met zakken op de langere termijn op veel plekken nog geregeld problemen geven, dan kunnen andere mogelijkheden, zoals inzameling via ondergrondse containers of met ‘gewone’ afvalcontainers weer worden overwogen.De afwegingen zijn altijd een balans. Naast gemak voor de inwoners spelen ook de kosten voor de gemeente en dus voor u, en arbo-aspecten voor het personeel van ROVA een rol.

2.11 Kan de gemeente PMD inzamelen met containers?

Op dit moment niet. Lees hiervoor het antwoord op vraag 2.10.

2.12 Mag er ook ander plastic in de PMD-zak?

De PMD-zak is uitsluitend bedoeld voor verpakkingen van plastic, metaal en drankenkarton. Ander plastic afval mag er niet in. De achtergrond hiervan is dat sorteerinstallaties daar niet op zijn ingericht en de inzameling en verwerking van PMD voor een groot deel wordt bekostigd door het verpakkende bedrijfsleven. Zij willen niet opdraaien voor de verwerkingskosten van andere soorten plastic.

2.13 Mogen alle plastic verpakkingen in de PMD-zak?

Nee, helaas zijn er uitzonderingen. Piepschuim (EPS) mag er niet in. Ook grote stukken plastic en kitkokers mogen er niet bij. Dat zijn grote stoorstoffen.

2.14 Moet ik de verpakkingen eerst leeg maken?

Ja, het is niet de bedoeling dat er nog resten in de verpakkingen aanwezig zijn. Verpakkingen moeten (schraap- en knijp)leeg zijn. Zie verder ook vraag 1.2.

2.15 Moet ik de verpakkingen eerst schoonspoelen?

U hoeft niet alle verpakkingen helemaal schoon te spoelen. Drankenkartons waarin zuivel gezeten heeft, moet u goed leegknijpen. Lukt dat niet goed, spoelt u ze dan een keer met weinig water uit. Voor blik en andere verpakkingen waar etensresten aan de verpakking zelf zijn blijven kleven, geldt hetzelfde: spoelt u die ook een keer na met een beetje water.

2.16 Kan ik volle PMD-zakken tussendoor ergens kwijt?

De PMD-zakken worden sinds 1 januari een keer per 2 weken ingezameld. Als het voor u te lang duurt voor de zakken weer worden opgehaald, kunt u de PMD-zakken ook gratis wegbrengen naar Sortas. U kunt hier van maandag t/m zaterdag terecht.

2.17 Er zijn PMD-zakken op straat blijven liggen, omdat er vervuild afval in zat. Niemand haalt ze op. Wat kan ik doen?

Als mensen ondoorzichtige zakken gebruiken in plaats van transparante of als er afval in zit dat er niet in thuishoort, markeert ROVA de zak en blijft deze liggen. Als de zak niet wordt opgehaald door de eigenaar en u weet wie het is, spreek hem/haar er op vriendelijke maar duidelijke wijze op aan. Als u niet weet van wie de zak is, belt u dan de gemeente.

2.18 Waar kan ik nieuwe PMD-zakken krijgen?

U kunt via de ROVA-app en website nieuwe PMD-zakken aanvragen. Ook kunt u bij het gemeentehuis en in de supermarkten gratis PMD-zakken krijgen.

3. GFT

3.1 Mogen luiers in de groene container (GFT)?

Van schoon GFT kan hoogwaardige compost worden gemaakt. Er mogen daarom geen luiers in het GFT zitten en evenmin plastic en andere vervuiling.  Ook groenten die nog verpakt zijn, mogen niet bij het GFT worden gedaan: eerst moet de verpakking worden verwijderd. Als u schillen bij het GFT doet (bijvoorbeeld van bananen), haalt u dan eerst de stickers eraf, want ook die mogen er niet in.

3.2 Mogen koffiepads en koffiedroes in de groene container?

Koffiepads mogen niet bij het GFT. Koffiedroes mag er wel in.

3.3 Kan ik ondersteuning krijgen bij het scheiden van afval?

U kunt de ROVA-app en website raadplegen, maar als u daar toch geen antwoord op uw vraagt vindt, kunt ook bellen met ROVA.