Maandag 6 januari 2020 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in de hal van het gemeentehuis te Urk. Op het programma stond ook de uitreiking van de gemeentelijke erepenning. 

Ritske Brouwer ontvangt uit handen van Ineke Bakker de erepenning

Erepenning

De gemeentelijke erepenning, een zilveren medaille van verdienste, wordt door burgemeester Ineke Bakker uitgereikt als blijk van waardering aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Dit jaar ontving Ritske Brouwer deze erepenning.

Ritske, al jaren fotograaf voor het Urkerland, kreeg de erepenning vanwege de bijzondere inzet voor het op beeld vastleggen van de Urker samenleving.