Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan

Persoonlijk

U kunt een kiezerspas in persoon aanvragen. U kunt dit uiterlijk dinsdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur doen bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Neemt u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk

Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op 20 mei 2019 binnen zijn bij Gemeente Urk, Bureau Verkiezingen, Postbus 77, 8320 AB Urk of zijn ingeleverd bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Het formulier dat u hier voor moet gebruiken vindt u onder de rubriek ‘Formulieren’. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer in Nederland machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. Uw schriftelijk verzoek om een kiezer te machtigen moet uiterlijk op 20 mei 2019 binnen zijn bij Gemeente Urk, Bureau Verkiezingen, Postbus 77, 8320 AB Urk of zijn ingeleverd bij de de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Het formulier dat u hier voor moet gebruiken vindt u onder de rubriek ‘Formulieren’.

Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Onderhands machtigen veel gemakkelijker...

U kunt een willekeurige kiezer in Urk machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 23 mei 2014” of elke latere datum.

Kiezerspas