Raadgevend referendum op 21 maart 2018

Het raadgevend referendum op 21 maart 2018

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u ook stemmen voor de gemeenteraad van Urk.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waarover een referendum wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl

Wie mogen in Urk stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben
 • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018
 • Op 5 februari 2018 in Urk ingeschreven staan
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post toegestuurd.

Iemand anders voor u laten stemmen?

Kunt u niet zelf stemmen bij het raadgevend referendum op 21 maart 2018? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging.

Dat kan op 2 manieren:

 • een onderhandse volmacht
  Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. Vul hiervoor het gedeelte van de stempas aan de achterkant in.
 • een schriftelijke volmacht
  Deze vraagt u aan als u:
  • iemand wilt machtigen nog voordat u uw stempas krijgt
  • een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Urk woont.

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

 1. Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
 2. Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 3. Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook schriftelijk een volmacht aanvragen. Deze wordt dan door de gemeente naar het adres gestuurd van degene die u machtigt om voor u uw stem uit te brengen.

Het formulier moet vóór vrijdag 16 maart 2018 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn.

Goed om te weten over een schriftelijke volmacht

 • Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven op de verkiezingsdag.
 • De schriftelijke volmacht kunt u aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, kan hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

Contact

Neem bij vragen contact op met  bureau Verkiezingen van de gemeente Urk via telefoonnummer 0527 - 689868.

 • Lees voor