Week 6-2019 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Flevoland in kieskring Lelystad - Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Flevoland in kieskring Lelystad  op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1.

Bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

2.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

3.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

4.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.

MONDELINGE AANVRAAG

1.

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij bureau verkiezingen van het gemeentehuis van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.

2.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

3.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

bureau verkiezingen van het gemeentehuis

Singel 9

8321 GT Urk

Plaats:

Urk

Datum:

Maandag 4 februari 2019

De burgemeester voornoemd,

P.C. van Maaren