Week 6-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 28 januari 2019 tot en met 4 februari 2019 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                     : het uitbreiden van de woning

Locatie                 : Beatrixstraat 7, 8322 GC Urk

Datum ontvangst : 29 februari 2019

Voor                     : het wijzigen van de gevel

Locatie                 : Damlaan 17, 8321 XC Urk

Datum ontvangst : 30 januari 2019

Voor                     : het bouwen van een opslagloods

Locatie                 : Hoornse Hop 6, 8321 WX Urk

Datum ontvangst : 31 januari 2019

Voor                     : het bouwen van een kangoeroewoning

Locatie                 : Bernhardstraat, 8322 Urk

Datum ontvangst : 2 februari 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.