Week 52-2018 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 17 december 2018 tot en met 24 december 2018 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                     : het plaatsen van 4 informatieborden
Locatie                 : Domineesweg, Staartweg en Urkerweg west en oost
Datum ontvangst : 20 december 2018

Voor                     : het bouwen van 2 woningen type 2 onder kap
Locatie                 : Irenestraat 2-4, 8322 Urk
Datum ontvangst : 20 december 2018

Voor                     : het verbouwen en het wijzigen van de functie van de schuur
Locatie                 : Urkerweg 58, 8322 NB Urk
Datum ontvangst : 21 december 2018

Voor                     : het plaatsen van een pergola
Locatie                 : Lijkant 30, 8321 LH Urk
Datum ontvangst : 21 december 2018

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.