Week 51-2018 ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 10 december tot en met 17 december 2018 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                     : het vervangen van de topgevel
Locatie                 : Wijk 5-54, 8321 GM Urk
Datum ontvangst : 15 december 2018

Voor                     : het plaatsen van een dakkapel
Locatie                 : Fuik 83, 8322 DM Urk
Datum ontvangst : 17 december 2018

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.