Week 5-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 21 januari 2019 tot en met 28 januari 2019 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                     : het wijzigen van de inrichting (Milieu)

Locatie                 : Vliestroom 4, 8321 EG Urk

Datum ontvangst : 28 januari 2019

Voor                     : het plaatsen van een erker

Locatie                 : De Noord 29, 8321 BB Urk

Datum ontvangst : 22 januari 2019

Voor                     : het plaatsen van twee reclamezuilen

Locatie                 : Het Spijk 3, 8321 WT Urk

Datum ontvangst : 23 januari 2019

Voor                     : het herbouwen van een schuur

Locatie                 : Staartweg 18, 8321 NB Urk

Datum ontvangst : 23 januari 2019

Voor                     : het plaatsen van een schuur

Locatie                 : Rotholm 39, 8321 DH Urk

Datum ontvangst : 24 januari 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.