Week 4-2019 Verleende APV-vergunning

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende APV-vergunning heeft verleend:

Voor:                             Plaatsen van 10 tijdelijke reclameborden t.b.v. theater ‘t Voorhuys

Locatie en datum:         van 12 t/m 22 februari 2019 op de drie toegangswegen van Urk

Datum verzending:       21 januari 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.