Week 4-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 14 januari 2019 tot en met 21 januari 2019 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                     : het uitbreiden van een bedrijfspand

Locatie                 : Foksdiep 17, 8321 MK Urk

Datum ontvangst : 15 januari 2019

Voor                     : het bouwen van 2 woningen type 2 onder 1 kap

Locatie                 : Irenestraat 10-12, 8322 Urk

Datum ontvangst : 20 januari 2019

Voor                     : het bouwen van 3 opslag units

Locatie                 : Marsdiep 17, 8321 MC Urk

Datum ontvangst : 21 januari 2019

Voor                     : het bouwen van 2 geschakelde woningen

Locatie                 : Wijk 2-17, 8321 EP Urk

Datum ontvangst : 21 januari 2019

Voor                     : het wijzigen en uitbreiden van het afval-inzamelstation

                              het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

                              het aanvragen van een revisie

Locatie                 : Griend 9, 8321 MN Urk

Datum ontvangst : 21 januari 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.