Week 4-2019 Ambtshalve wijziging adresgegevens - besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Urk maakt bekend dat het besluit genomen is de adresgegevens van onderstaand persoon, ambtshalve te wijzigen in: ‘Vertrokken naar onbekend’, op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.

Uit onderzoek is gebleken dat geen gegevens over betrokkene kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in Nederland, of het vertrek uit Nederland.

Naam

Geboortedatum

Datum publicatie

Riekelt Hartman

08-05-1990

24-01-2019

Belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van toezending van het besluit en publicatiedatum van deze krant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk, Singel 9, 8321 GT Urk.