Week 3-2019 Verleende APV-vergunning

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende Wet op de kansspel vergunning heeft verleend:

Voor:                             Loterijvergunning

Locatie en datum:         Tien over Rood op 14 februari 2019

Datum verzending:       10 januari 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.