Week 3-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 7 januari 2019 tot en met 14 januari 2019 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                     : het uitbreiden van een dakkapel    

Locatie                 : Wijk 3-55, 8321 EZ Urk

Datum ontvangst : 9 januari 2019

Voor                     : het uitbreiden van de woning

Locatie                 : De Akkers 11, 8321 BR Urk

Datum ontvangst : 14 januari 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.