Week 2-2019, Verleende APV-vergunningen

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende APV vergunningen heeft verleend:

Voor:                             Collecte Stichting Ontmoeting
Locatie en datum:         huis aan huis in week 27 van 2019
Datum verzending:       8 januari 2019

Voor:                             Collecte Stichting Oranje Fonds
Locatie en datum:         huis aan huis in week 24 van 2019
Datum verzending:       8 januari 2019

Voor:                             Collecte Interkerkelijke Stichting EthiopiĆ«/Eritrea
Locatie en datum:         Diverse locaties op 25 december 2019
Datum verzending:       8 januari 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.