Week 2-2019, Opbrengst collecte

Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea            € 102.021,75