Week 2-2019, Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 24 december 2018 tot en met 7 januari 2019 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                     : het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie                 : Bernhardstraat 12, 8322 Urk
Datum ontvangst : 7 januari 2019

De ingediende aanvraag kan tijdens kantooruren worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.