Verkeersregelaars - goed dat ze er zijn!

Dit item is verlopen op 31-05-2017.
foto verkeersregelaars

Bij evenementen worden, door onder meer Stichting Urk Promotie, verkeersregelaars ingezet bij evenementen. De gemeente Urk is hier erg blij mee, omdat deze vrijwilligers belangrijk werk verrichten. Voorgaande jaren was er helaas incidenteel agressiviteit van chauffeurs richting de verkeersregelaars. Vanaf dit jaar gaan politie, gemeente en justitie samen strenger handhaven tegen dergelijke (zware) overtredingen.

De rol van verkeersregelaars is niet voor iedereen duidelijk; sommigen weten niet wat hun bevoegdheden zijn en of zij zich wel aan hun aanwijzingen moeten houden. Dit leidt soms tot onbegrip en irritatie. Incidenteel komt het zelfs tot verbaal of fysiek geweld, zoals het opzettelijk inrijden op verkeersregelaars.

Verplicht

Alle verkeersdeelnemers (automobilisten, motor- en scooterrijders, fietsers, voetgangers) zijn verplicht om aanwijzingen van de verkeersregelaar nauwkeurig op te volgen. Eerst regelde de politie het verkeer, maar sinds het jaar 2000 mag de politie deze wettelijke taak ook door anderen laten doen. Tegenwoordig is de organisatie van evenementen (die gevolgen hebben voor de openbare weg) zelfs verplicht om verkeersregelaars in te zetten.

Aanwijzingen boven regels

Elke verkeersregelaar heeft instructies van de politie en een speciale opleiding achter de rug. Je bent wettelijk verplicht de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. Bij niet opvolgen volgt een proces-verbaal. Waarom? Omdat de wet zegt dat je de aanwijzingen van verkeersregelaars altijd moet opvolgen. Zo’n aanwijzing gaat bóven verkeersregels en verkeersborden. Bijvoorbeeld: op aanwijzing van een verkeersregelaar kun je opeens voorrang krijgen op verkeer dat op een voorrangsweg rijdt of mag je door rood rijden. De verkeersregelaar mag dit doen en heeft altijd gelijk.

Veilige publieke taak (VPT)

Bij overtredingen tegen verkeersregelaars, zoals het niet opvolgen van aanwijzingen of agressie, wordt vanaf dit jaar streng gehandhaafd volgens het landelijke VPT-protocol. Inrijden op een verkeersregelaar is een zwaar vergrijp en kan bestraft worden als een poging tot doodslag. Politie, gemeente en justitie pakken gezamenlijk de handhaving op. De veiligheid van onze vrijwilligers is van het grootste belang. 

Vrijwilligers

Verkeersregelaars regelen het verkeer als vrijwilliger, zodat deelnemers en bezoekers van evenementen veilig kunnen deelnemen of kijken. Voor meer informatie kun je terecht bij je gemeente (e-mail gjk.kersjes@urk.nl) of bij de politie (tel. 0900-8844).