Uw eigen woning bouwen in de Oranjewijk? Op 14 mei start de inschrijving voor particuliere bouwkavels!

Dit item is verlopen op 15-06-2018.

Vanaf maandag 14 mei 2018 start de verkoop van de particuliere bouwkavels voor twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. De ruime kavels zijn gelegen aan de Bernhardstraat en Irenestraat in de tweede fase van de Oranjewijk. De kavels worden door middel van loting toegewezen.

De negen vrijstaande bouwkavels zijn gelegen aan de Bernhardstraat en hebben een kavel oppervlakte vanaf 315 m² tot en met 489 m². De vijf bouwkavels voor in totaal tien twee-onder-één-kap woningen zijn gelegen aan de Irenestraat en hebben een kaveloppervlakte vanaf 237 m² tot en met 308 m².

De inschrijfperiode met betrekking tot de bouwkavels start maandag 14 mei 2018 en eindigt op vrijdag 8 juni 2018. Binnen deze inschrijfperiode kunnen de inschrijfformulieren met bijbehorende bijlagen worden opgehaald bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. De inschrijfformulieren moeten vóór vrijdag 8 juni 2018 volledig ingevuld en ingeleverd zijn bij:

Gemeente Urk

Afdeling Bestuurs- en managementondersteuning

T.a.v. mevrouw J. Snoek

Bezoek adres: Singel 9, 8321 GT te Urk

Ook is het mogelijk om digitaal in te schrijven via onze website. Dit kan vanaf maandag 14 mei. Als u gebruikt maakt van het digitale inschrijfformulier, moet deze ook vóór vrijdag 8 juni 2018 zijn ingediend bij de gemeente.

Bij elk inschrijfformulier zijn een aantal bijlagen gevoegd, zoals een prospectus van inschrijving, overzichtstekening met de betreffende kavels, kavelnummers en oppervlakten en een samenvatting van de regels van het bestemmingsplan. Deze en informatie over de verloting is eveneens te vinden onze website.

De verloting van de kavels vindt plaats op donderdag 14 juni 2018 om 19.00 uur in de kantine van het gemeentehuis.