Urker zorgpartners trekken gezamenlijk op

Dit item is verlopen op 22-11-2018.
foto van aanwezigen spoedberaad sluiting SEH

”Minister is overtuigd van onze zorgen”

Minister Bruins liet er afgelopen maandag geen gras over groeien, toen hij – na telefonisch contact met burgemeester Van Maaren - de uitnodiging  van het gezamenlijk Urker zorgoverleg ontving. Nog dezelfde middag zat hij aan tafel met het zorgoverleg, bestaande uit huisartsen, verloskunde, GGD, FRS en gemeente. “Over en weer hebben we nog maar eens onze zorgen kunnen overbrengen” aldus burgemeester Van Maaren.

In de problematiek rond de MC-ziekenhuizen vestigen de Urker partijen vooral de aandacht op de continuïteit van de spoedzorg en acute verloskunde. “Wat ik nu zie gebeuren is dat de wettelijke maximale aanrijtijd naar een ziekenhuis van 45 minuten een beetje als norm gaat gelden. En dat is onjuist” zo zegt wethouder Brouwer. “Die aanrijtijden kunnen voor Urk simpelweg niet gegarandeerd worden. Binnen de tijd valt namelijk ook de aanrijtijd van de ambulance, het stabiliseren van de patiënt en het vervolgens vervoeren naar het ziekenhuis. Voor ons is het daarom van belang dat Lelystad in de lucht blijft.”

Veel vragen van patiënten

De huisartsen Lawndy en Van Schothorst beamen de visie van de wethouder. “Juist wanneer iedere seconde telt is een langere ambulancerit verre van wenselijk” zegt Lawndy. “Of het nu gaat om complicaties bij de bevalling of bij hartfalen, een patiënt moet dan snel in een ziekenhuis kunnen zijn. Dat leidt er al toe dat we dus al sneller de hulp van ambulance inroepen. Bij twijfel nemen we geen risico.” De huisartsen hopen daarmee dat ze toch iets van de zorgen onder de bevolking kunnen wegnemen. “Sneller dan voorheen zullen we een ambulance oproepen.”

De huisartsen en verloskunde ontvangen veel verontruste telefoontjes van inwoners. Daarbij wordt geadviseerd om vooral de rust te bewaren. “In principe gaan alle afspraken gewoon door” aldus Van Schothorst. “De komende week zal ongetwijfeld meer duidelijk worden.”

Het stoort wethouder Brouwer dat in de media verschillende berichten verschijnen die nog meer vragen oproepen. “Inzet van een helikopter is daar een voorbeeld van. Maar ook het uitbreiden van de huidige spoedpost in Emmeloord lost de zorgen van Urk niet op. Een spoedpost is toch heel iets anders dan een SEH-post.”

Noodzaak van adherentie

De betrokkenen partijen zien de noodzaak van een voldoende groot verzorgingsgebied voor het ziekenhuis in Lelystad. Vooral als het gaat om het aanbieden van spoedzorg en verloskunde. Wethouder Brouwer En Van Schothorst hebben daarbij ook gesproken met de voorzitter van Raad van Bestuur van Antonius Ziekenhuis, Marcel Kuin, over de nieuwbouw-/uitbreidingsplannen in Emmeloord. “Een mooie oplossing zo lijkt op het eerste gezicht. Maar het neemt de zorgen voor Urk niet weg” aldus Van Schothorst. “Zij kunnen en willen niet de spoedzorg en acute verloskunde niet bieden in Emmeloord.”

Overleg minister

Op allerlei manieren hebben betrokken partijen hun zorgen kenbaar gemaakt. “Of het nu gaat om het benaderen van landelijke politieke fracties, de minister, de curator, zorgverzekeraar of andere organisaties. We hebben als Urker partijen laten zien een gemeenschappelijk doel te hebben. Achter de schermen zijn alle registers open gegaan.” Dat heeft er mede in geresulteerd dat de Tweede Kamer duidelijke besluiten heeft genomen over het waarborgen van de spoedzorg en acute verloskunde voor de regio, en met name Urk. De burgemeester waarschuwt echter dat het daarmee nog niet ook daadwerkelijk geregeld is. “De vraag is of de minister zijn opdracht ook daadwerkelijk op korte termijn kan uitvoeren.”

In het overleg van afgelopen maandag deelde de minister deze zorg ook. Niet de beschikbare financiële middelen, maar het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel blijkt voor hem een moeilijke opgave. Iets wat ook de mogelijke overnamepartners van het ziekenhuis benoemen. Burgemeester Van Maaren “Daar berusten wij ons natuurlijk niet in. Inzet is en blijft duidelijk voor ons. Vanuit de Veiligheidsregio willen we onze zorgen ook kenbaar maken bij andere ministeries, zodat in gezamenlijkheid ons probleem opgepakt wordt.”

Samen met de minister is al wel nagedacht over mogelijkheden voor de korte en langere termijn en de verdere uitwerking van de plannen van overnamepartners. “Fijn dat de minister ons uitnodigde om samen met hem blijvend daarover na te denken”  aldus de burgemeester.

Actualiteit van nu en morgen

Wethouder Brouwer benoemt dat de actualiteit van het ene moment, het andere moment al achterhaald lijkt. “Ik hecht daarbij aan goede communicatie. Naar alle partijen toe. Jammer genoeg delen niet alle landelijke organisaties die noodzaak. Als gemeente en de Urker partijen zijn we daarom ook steeds pro-actief bezig. Ik waardeer daarbij een ieders inbreng daarin. Ik weet daarbij zeker dat als dit niet gebeurd was, we nu vanuit een veel slechtere positie moesten spreken. “