Tweede Kamerverkiezingen 2017

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

Terinzagelegging processen-verbaal N 10 en proces-verbaal N 11

De burgemeester van Urk maakt bekend dat vanaf vrijdag 17 maart 2017 tot en met woensdag 22 maart 2017 tijdens kantooruren op het gemeentehuis ter inzage liggen de door de stembureaus opgemaakte processen-verbaal N 10 en het door de burgemeester opgestelde proces-verbaal N 11 waarin het aantal stemmen in de gemeente is vastgelegd.

Urk, 16 maart 2017

De burgemeester,

P.C. van Maaren

  • Lees voor