Terinzagelegging Gewijzigd Provinciaal inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Dit item is verlopen op 21-09-2017.
afbeelding van marieme servicehaven

Deze week publiceert provincie Flevoland in de lokale huis-aan-huisbladen in de Noordoostpolder, Urk en Dronten de terinzagelegging van het gewijzigde Provinciaal inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. De stukken zijn in te zien vanaf donderdag 10 augustus 2017 gedurende 6 weken. Op 19 juli 2017 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met de vaststelling van het gewijzigd Provinciaal inpassingsplan en het investeringsvoorstel voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Met beide besluiten wordt de realisatie van de nieuwe maak- en servicehaven een belangrijke stap dichterbij gebracht.

Terinzagelegging

Na vaststelling door Provinciale Staten ligt het Provinciaal Inpassingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Alle stukken (Provinciale Staten-voorstel met besluit, Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapportage (MER) inclusief bijlagen, antwoordnota en ontheffing Barro) zijn vanaf donderdag 10 augustus 2017 tot en met woensdag 20 september 2017, op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur, in te zien op de volgende locaties:

  • Provinciehuis van de provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;
  • Gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord;
  • Gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten;
  • Gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk;
  • het Smedinghuis van Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;
  • het Waterschapshuis van het waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.

De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op:

Waarom een servicehaven?

De realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland even ten zuiden van Urk betekent een krachtige impuls voor de economie. Met de servicehaven kunnen bedrijven in de scheepvaartindustrie uitbreiden vlakbij hun huidige locatie. Dat is van groot belang voor de werkgelegenheid. Deze nieuwe maak- en servicehaven richt zich op scheepsbouw (inclusief grote jachtbouw), scheepsreparaties en refits.