Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Verkiezing Gemeenteraad 2018

Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk

Plaats: Urk
Datum: vrijdag 9 februari 2018

De voorzitter voornoemd,

P.C. van Maaren