Tegemoetkoming WMO

Dit item is verlopen op 02-04-2018.
foto geld

De gemeente Urk ondersteunt mensen op verschillende manieren voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking.

Jaarlijks kunt u daarom een tegemoetkoming aanvragen

De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is dat er sprake moet zijn van een lopende indicatie op grond van de WMO, de Jeugdwet of de WLZ. Dit betekent dat u een brief van de gemeente of het CIZ hebt gekregen waarin staat dat aan u ondersteuning, begeleiding of bijvoorbeeld een hulpmiddel is toegekend.

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?

Inwoners van Urk met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Is uw inkomen meer dan 110% van het sociaal minimum dan geldt het meerdere als draagkracht. Als u de draagkracht al gebruikt hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage CAK dan kunt u toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. U moet daar dan wel bewijsstukken van overleggen.

Uw inkomen is niet hoger dan het voor u geldende sociaal minimum

In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, exclusief vakantietoeslag (dit zijn de bedragen per 1 januari 2018)

Gezinssituatie

Jonger pensioengerechtigd

Pensioengerechtigd

Alleenstaande

€ 1.037,00

€ 1.166,00

Alleenstaande ouder

€ 1.333,00

€ 1.435,00

Gehuwden/samenwonenden

€ 1.481,00

€ 1.594,00

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen) met inkomsten hebt.

Uw vermogen is niet hoger dan de bedragen in de Participatiewet

Vermogen gebonden in de eigen woning telt niet mee bij deze vermogensbepaling. Hebt u ander vermogen, dat hoger is dan het bedrag in de bovenstaande tabel dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto die meer waard is dan € 3.000,00, een caravan, een boot, of waardepapieren zoals lijfrentepolissen etc.

Vrij te laten vermogen 2018

Alleenstaande

€   6.020,00

Alleenstaande ouder

€ 12.040,00

Gehuwden/samenwonende

€ 12.040,00

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

De jaarlijkse tegemoetkoming kan één keer per jaar aangevraagd worden. De tegemoetkoming over 2017 kunt u tot 1 april 2018 aanvragen. Als u meent dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming dan kunt u contact opnemen met de Publieksbalie. Wij zorgen er dan voor dat u een aanvraagformulier krijgt toegestuurd.

  • Lees voor