Tegemoetkoming WMO

Dit item is verlopen op 01-04-2017.
foto geld

De gemeente Urk ondersteunt mensen op verschillende manieren voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking. Jaarlijks kunt u daarom een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is dat er sprake moet zijn van een lopende indicatie op grond van de WMO, de Jeugdwet of de WLZ. Dit betekent dat u een brief van de gemeente of het CIZ hebt gekregen waarin staat dat aan u ondersteuning, begeleiding of bijvoorbeeld een hulpmiddel is toegekend.

Voor wie?

Inwoners van Urk met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Is uw inkomen meer dan 110% van het sociaal minimum dan geldt het meerdere als draagkracht. Als u de draagkracht al gebruikt hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage CAK dan kunt u toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. U moet daar dan wel bewijsstukken van overleggen.

Wat is het sociaal minimum?

In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, exclusief vakantietoeslag (dit zijn de bedragen per 1 januari 2017)

Gezinssituatie

Jonger pensioengerechtigd

Pensioengerechtigd

Alleenstaande

€ 1.027,-

€ 1.153,-

Alleenstaande ouder

€ 1.320,-

€ 1.418,-

Gehuwden/samenwonenden

€ 1.467,-

€ 1.575,-

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen) met inkomsten hebt.

Vrij te laten vermogen 2017

Alleenstaande

€   5.940,-

Alleenstaande ouder

€ 11.880,-

Gehuwden/samenwonende

€ 11.880,-

Vermogen gebonden in de eigen woning telt niet mee bij deze vermogensbepaling. Hebt u ander vermogen, dat hoger is dan het bedrag in de bovenstaande tabel dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, auto die meer waard is dan € 3.000,00, caravan, boot, waardepapieren zoals lijfrentepolissen etc.

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

De jaarlijkse tegemoetkoming kan één keer per jaar aangevraagd worden. De tegemoetkoming over 2016 kunt u nu tot 31 maart 2017 aanvragen. Als u meent dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming dan kunt u contact opnemen met de Publieksbalie. Wij zorgen er dan voor dat u een aanvraagformulier krijgt toegestuurd.

  • Lees voor