Subsidie zonnepanelen en/of zonneceldakpannen bestaande woningen bijna op

Dit item is verlopen op 16-09-2018.
foto zonnepanelen

Voor subsidie van zonnepalen en/of zonneceldakpannen voor bestaande woningen is nog maar € 10.000,- beschikbaar! Wilt u nog gebruik maken van deze subsidie? Reserveer dan nu uw subsidie.

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie?

U komt alleen in aanmerking voor subsidie door het ‘reserveringformulier’ op de website www.urk.nl in te vullen. Bij het indienen van een reserveringsverzoek moet u de offerte van de installateur bijvoegen. Als het formulier is ingevuld en ingediend, controleert de gemeente of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als het formulier juist is ingevuld ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag en wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. De reserveringsverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld en worden in behandeling genomen zolang het budget toereikend is.

Nadat de installatie is geplaatst én werkt, moet u het formulier subsidieverzoek invullen. Bij het subsidieverzoek ten behoeve van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen moet de factuur van de installateur worden bijgevoegd. De aanvrager moet medewerking verlenen aan een controle ter plekke door ambtenaren van de gemeente Urk. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de aanvrager een subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag binnen 14 dagen aan u wordt over gemaakt.

Hoogte subsidie zonnepanelen

Een éénmalig bedrag van € 20,00,- per 100 Wattpiek. Vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,-.

Hoogte subsidie zonneceldakpannen

Een éénmalig bedrag van € 30,00.- per 100 Wattpiek. Vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal €1.500,-

Zonne-regeling

Bestaande bouw

Aanvragen van 1 januari 2018 t/m augustus 2018

109 aanvragen

Verleend vanaf 1 januari 2018 t/m augustus 2018

65 aanvragen verleend

Aantal wattpiek geïnstalleerd

258.159 wattpiek

Budget beschikbaar

€ 10.027,29

Meer informatie over de aanvraag van subsidie en de voorwaarden is te vinden op de website www.urk.nl. Neem bij vragen en/of opmerkingen contact op met Johannes Schenk, gemeente Urk via tel. 0527-689868 of stuur een e-mail naar zonneregeling@urk.nl.