Start renovatie gemalen Industrierondweg en Ruim

Dit item is verlopen op 29-04-2017.
plaatsen put gemaal Industrierondweg

Afgelopen jaren is samen met Waterschap Zuiderzeeland gewerkt aan het aanpassen van het afvoersysteem voor afvalwater vanuit Urk naar Tollebeek, waar de zuiveringsinstallatie staat. Het gemaal Noorderzand en gemaal Stortemelk zijn volledig gerenoveerd en nu worden ook de gemalen Ruim en Industrierondweg gerenoveerd.

Omdat dit specialistisch werk is, wordt de voorbereiding en het toezicht verzorgd door Waterschap Zuiderzeeland. Deze activiteiten vloeien voort uit het afvalwaterakkoord dat enkele jaren geleden ondertekend is tussen waterschap en gemeente. Op woensdag 12 april is de put van het rioolgemaal Industrierondweg geplaatst. Dit is de eerste stap van het vervangen van het rioolgemaal aan de Industrierondweg. Om het afvalwater goed af te blijven voeren wordt het nieuwe gemaal naast het oude gemaal geplaatst. Het nieuwe gemaal wordt naar verwachting in mei in gebruik genomen. Daarna wordt het oude gemaal buiten werking gesteld. Aansluitend wordt het gemaal Het Ruim gerenoveerd.