Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Samen Veilig en gemeente Urk

Dit item is verlopen op 29-04-2017.
foto ondertekening samenwerking

Dinsdag 18 april is het samenwerkingsprotocol ondertekend waarmee Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Samen Veilig en gemeente Urk nadrukkelijk uitgesproken hebben dat zij samen willen werken aan het borgen van veiligheid van inwoners. Juist als er sprake is van gedwongen hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hulp in het gedwongen kader is een uiterst middel. Dit samenwerkingsprotocol is gebaseerd op de visie dat samen met betrokkenen wordt beoordeeld of vrijwillig of gedwongen hulp noodzakelijk is.

De partijen zetten zich in om de eigen mogelijkheden van inwoners te stimuleren en te activeren betrekt daarbij, als de veiligheid het toestaat, het bredere sociale netwerk rond gezinnen. Uiteraard kan er een beroep gedaan worden op professionele hulpverlening voor het vragen van advies of hulp. En waar nodig is moet snel en daadkrachtig worden doorgepakt.

Op de foto v.l.n.r. Rien Fokkens van Raad voor de Kinderbescherming, wethouder Freek Brouwer van gemeente Urk en Ruurd Firet van Veilig Thuis. Op de foto ontbreekt Paul Janssen van Samen Veilig.