Proces verbaal verkiezingsuitslag gemeenteraad 21 maart 2018

Dit item is verlopen op 23-04-2018.

In het bijgevoegde formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezingen voor de gemeenteraad.

De processen-verbaal van de stembureaus en het proces-verbaal N11 (vaststelling aantal stemmen in de gemeente) liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de eenheid dienstverlening.