Kunstprijs Urk 2018 – Urk zoekt kunsttalent

Dit item is verlopen op 17-10-2018.

In november 2018 wordt voor de derde keer de Urker Kunstprijs, bestaande uit een bedrag van € 500,-, door de wethouder Kunst en Cultuur uitgereikt. De Urker Kunstprijs is in het leven geroepen met als doel om Urker kunsttalent aan te moedigen en plaatselijk meer aandacht te geven aan kunst. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van SCAB-FlevoMeer Bibliotheek, Kunstkring/Caritas en de gemeente.

Dit jaar staat de categorie ‘Vrij Werk’ centraal en de werkgroep ziet alle uitingen van kunst tegemoet. Het thema dit jaar is ‘100 jaar Zuiderzeewet’. De prijswinnaar ontvangt € 500,- op voorwaarde dat dit bedrag wordt besteed ter verbreding of verdieping van kunst. Deelnemers kunnen hun werk op 16 oktober in de bibliotheek inleveren bij de werkgroep of per mail scab@flevomeerbibliotheek.nl. De ingezonden werken worden gepresenteerd aan de bevolking van Urk.

Voorwaarden

Deelnemers moeten zich wel houden aan een aantal voorwaarden:

  •  Per kunstenaar mag slechts één kunstwerk worden ingediend
  •  Het moet een nieuwe, originele creatie te zijn
  •  Geschreven in het Nederlands of Urkers
  •  De deelnemer geeft bij aanbieding van het kunstwerk naam, adres, leeftijd, achtergrond door
  •  Toelichting op de onderwerpkeuze

Jury

De werkgroep nomineert vervolgens een drietal kandidaten (met motivatie) en geeft deze door aan de jury, zijnde het college van Burgemeester en Wethouders van Urk. Daarbij wordt gelet op kwaliteit. Het werk wordt gezien in relatie tot de ontwikkeling van de kunstenaar. Het college van Burgemeester en Wethouders bepaalt wie van de drie kunstenaars de winnaar van de Urker Kunstprijs 2018 wordt.

Informatie

Meer informatie over de Urker Kunstprijs is verkrijgbaar bij Lammie van Kuijk, tel. 06-53925707 of email: lkuijk012@kpnmail.nl. Ook is er een folder beschikbaar over de Kunstprijs die te vinden is in onder andere de bibliotheek.