Inschrijving verloting particuliere vrijstaande bouwkavels aan de Beug, Zeewijk fase 4

Dit item is verlopen op 13-01-2017.
vrije kavels Oranjewijk

Vanaf vrijdag 25 november 2016 start de verkoop van vier particuliere bouwkavels voor vrijstaande woningen in het woningbouwplan Zeewijk fase 4. De ruime kavels zijn gelegen aan de Beug en kennen de kavelnummers 1 t/m 4. De kavels zullen doormiddel van loting worden toegewezen.

De kaveloppervlaktes variëren in afmeting tussen de 672 m² en de 755 m². De grondprijs voor een vrijstaande kavel bedraagt € 262,94 excl. btw en € 318,15 incl. btw per m², prijspeil 2017.

De inschrijfperiode met betrekking tot de bouwkavels eindigt vrijdag 6 januari 2017. Binnen deze inschrijfperiode kunnen de inschrijfformulieren met bijbehorende bijlagen worden opgehaald bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9.

De inschrijfformulieren dienen vóór vrijdag 6 januari 2017 volledig te zijn ingevuld en ingeleverd bij;

Gemeente Urk

Eenheid bestuurs- en managementondersteuning

Mevrouw J. Snoek

Bezoekadres: Singel 9, Urk

Het is ook mogelijk om digitaal in te schrijven via de website www.urk.nl.

Bij elk inschrijfformulier zijn een aantal bijlagen gevoegd. De bijlagen en informatie over de verloting is eveneens te vinden op de website http://www.urk.nl/wonen-verkeer-en-veiligheid/inschrijving-kavels-zeewijk_42740/.

De verloting van de particuliere kavels zal plaatsvinden op donderdag 12 januari 2017 om 19.00 uur in de kantine van het gemeentehuis.