Inschrijving verloting particuliere vrijstaande bouwkavel Beug, Zeewijk fase 4

Dit item is verlopen op 25-05-2017.
afbeelding kavel Beug

Vanaf dinsdag 18 april 2017 is de verkoop gestart van bouwkavelnummer 4 aan de Beug voor de realisatie van een vrijstaande woning. De kavel wordt door middel van loting toegewezen.

De kaveloppervlakte is circa 684 m². De grondprijs voor een vrijstaande kavel bedraagt € 262,93 excl. btw en € 318,15 incl. btw per m², prijspeil 2017.

De inschrijfperiode met betrekking tot de bouwkavel eindigt op donderdag 18 mei 2017. Binnen deze inschrijfperiode kunnen de inschrijfformulieren met bijbehorende bijlagen worden opgehaald bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9.

De inschrijfformulieren moeten vóór donderdag 18 mei 2017 volledig  ingevuld en ingeleverd bij:

Gemeente Urk, Eenheid bestuurs- en managementondersteuning, mevrouw J. Snoek, Singel 9, Urk

Het is ook mogelijk om digitaal in te schrijven via deze website www.urk.nl. Bij elk inschrijfformulier zijn een aantal bijlagen gevoegd. De bijlagen en informatie over de verloting zijn hier ook te vinden.

De verloting van de particuliere kavels vindt plaats op woensdag 24 mei 2017 om 19.00 uur in de kantine van het gemeentehuis.