Informatiebijeenkomst Zon

Dit item is verlopen op 25-05-2018.

De provincie Flevoland wil ruimte bieden aan initiatieven om zonne-energie op te wekken. Met de ontwerp Structuurvisie Zon biedt de provincie ruimte aan gemeenten om in het landelijke gebied van de provincie zonneparken te realiseren. In de ontwerp Structuurvisie Zon zijn bouwstenen benoemd waarmee gemeenten hun beleid voor zonneparken verder kunnen vormgeven.

Het ontwerp van deze Structuurvisie Zon ligt vanaf 26 april 2018 tot en met 6 juni 2018 ter inzage in de gemeentehuizen en het provinciehuis. Daarnaast wil de Provincie u de mogelijkheid bieden om u over dit beleid te laten informeren. Dit gebeurt via de volgende informatieavonden:

-              Donderdag 24 mei 2018 om 19.00 uur in het Van Der Valk Hotel in Emmeloord

-              Dinsdag 29 mei 2018 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Almere

-              Woensdag 30 mei 2018 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Lelystad

Tijdens deze avonden is er een vrije inloop van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Om een inschatting te kunnen maken van hoeveel mensen wij kunnen verwachten, verzoeken wij u vriendelijk uw komst te melden per mail via zon@flevoland.nl onder vermelding van de plaatsnaam van de bijeenkomst die u wilt bezoeken. Wij begroeten u dan graag op één van de informatieavonden.

  • Lees voor