Informatie- en inspiratiebijeenkomst 'Energieke regio Noordoostpolder-Urk'

Dit item is verlopen op 19-11-2017.
foto bijeenkomst 'Energieke Regio'

Op 30 oktober vond de 2e informatie- en inspiratiebijeenkomst van het verduurzamingsproject ‘Energieke Regio Noordoostpolder-Urk’ plaats in het gemeentehuis op Urk. In een interactieve bijeenkomst onder leiding van Oene Venema (regiocoördinator Energieke Regio Noord-Oost Nederland) zijn een aantal ondernemers meegenomen in de kansen en verplichtingen die energieopwekking en besparing biedt. Er is afgesloten met de vraag: ‘Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?’ Een aantal ondernemers staat hier zeker voor open.

‘Energieke Regio Noordoostpolder-Urk’ is een local-for-local adviesproject, dat bestaat uit vier onderdelen: informeren en inspireren, adviseren, het bouwen van een community en van een lokaal netwerk van partijen die samen de schouders onder verduurzaming zetten. De gemeente Urk ondersteunt het project samen met de gemeente Noordoostpolder en Rabobank Noordoostpolder-Urk. Wethouder Gerrit Post van gemeente Urk is blij met de start van ‘Energieke Regio Noordoostpolder-Urk’: “Het helpt bedrijven werk te maken van duurzaamheid, het realiseren van geld- en energiebesparingen die goed zijn voor het milieu. Het mes snijdt aan meerdere kanten”.

Op dinsdag 12 december 2017 wordt er nogmaals een informatie- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.isofasttrack.com.