Informateur adviseert nadere verkenning tussen CU, HvU en SGP

Dit item is verlopen op 17-05-2018.

Informateur Cock Grandia adviseert op basis van zijn informerende gesprekken te onderzoeken of de huidige coalitiepartijen Christen Unie, Hart voor Urk en SGP een nieuw college kunnen vormen.

Grandia, die vorige week als informateur voor een nieuw te vormen college van Urk is gestart, onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een toekomstbestendig college dat vorm en inhoud kan geven aan het optimaliseren van samenwerking, draagvlak en vertrouwen alsmede het realiseren van doelen.

Gesprekken

De afgelopen week heeft Grandia met alle fractievoorzitters van de in de gemeenteraad gekozen partijen een oriënterend gesprek gehad. Bij deze gesprekken waren op één na steeds twee vertegenwoordigers per partij aanwezig. Tijdens de gesprekken, die in een open en prettige sfeer plaatsvonden, waren hierbij de speerpunten duiding verkiezingsuitslag, programmatische overeenkomsten/verschillen, mogelijke breekpunten, vertrouwen en mogelijkheden coalitievorming/samenstelling nieuw college van belang.

Conclusie

Op basis van de gevoerde gesprekken adviseert de informateur dat Christen Unie, Hart voor Urk en SGP de onderhandelingen starten om tot een nieuwe coalitie te komen. Woensdagavond 11 april zijn de fractievoorzitters op de hoogte gesteld van het advies van Cock Grandia.