Herstelwerkzaamheden Urkersluis

Reparatie Urkersluis blijkt complexer dan gedacht - Wegverkeer en hulpdiensten krijgen voorrang

De provincie Flevoland laat het volgende weten over de herstelwerkzaamheden aan de Urkersluis:

De schade aan de brug over de Urkersluis, die begin september zwaar beschadigd raakte toen een binnenvaartschip klem kwam te zitten onder het brugdek, blijkt groter dan gedacht. Ingebruikname van de brug is nu voorzien op medio december. De provincie heeft daarom in overleg met de gemeenten Urk en Noordoostpolder besloten dat wegverkeer voorrang krijgt tijdens reparatiewerkzaamheden aan de Urkersluis. Autoverkeer kan sinds woensdag 20 september jl. weer gebruik maken van de brug.

Complexe klus

De afgelopen weken heeft de provincie een aannemer ingeschakeld om onderzoek te doen naar de schade aan de brug. Een tandwiel van de hefinstallatie blijkt dusdanig beschadigd te zijn, dat die volledig moet worden vervangen. De leveringstijd van dit onderdeel bedraagt tenminste twaalf weken. Dat betekent dat de reparatiewerkzaamheden op zijn vroegst medio december worden afgerond, in plaats van begin november zoals eerder werd ingeschat.

Autoverkeer krijgt voorrang

De provincie heeft in overleg met gemeenten Urk en Noordoostpolder besloten de brug weer omlaag te laten. De brug kan zowel staand als liggend gerepareerd worden, maar de provincie acht het onveilig en dus onverantwoord om de brug over de Urkersluis ruim drie maanden buiten gebruik te stellen voor wegverkeer en hulpdiensten, in geval van calamiteiten. Begin september was alleen de Arie de Witbrug beschikbaar voor verkeer.

Hinder scheepvaart

De keuze van de provincie betekent dat een deel van de scheepvaart wordt belemmerd, omdat de brug tijdens de reparatiewerkzaamheden niet bediend kan worden en daardoor alleen kleinere schepen door de sluis kunnen. Schippers en bedrijven die hierdoor het meest worden geraakt, zijn door de provincie geïnformeerd.

Planning

Inmiddels is de brug weer beschikbaar voor het verkeer. Er geldt momenteel een lengte- en hoogtebeperking voor schepen die door de sluis willen varen.

  • Lees voor