Herinrichtingsplan Westgat

Dit item is verlopen op 31-12-2018.
foto van bijeenkomst herinrichtingsplan Westgat

Woensdagmiddag 28 november 2018 hebben pandeigenaren uit de omgeving van het Westgat gelegenheid gekregen om vragen te stellen en kennis te nemen van het herinrichtingsplan voor het Westgat.

Na de aankoop van panden door de gemeente Urk, de sloop hiervan en de renovatie van de gevels van de bestaande panden, komt nu de herinrichting van het Westgat aan bod. De pandeigenaren zijn blij met de verbeteringsplannen voor het Westgat. Naast het opknappen van de gevels van de panden, sprak het de pandeigenaren met name aan dat er meer groen en parkeerplaatsen komen.

De versmalling van de weg was ook een aandachtspunt in verband met het elkaar kunnen passeren van auto’s. De gemeente Urk gaat ervan uit dat er alleen in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd zal worden, zodat de toegangsweg vrij blijft voor het verkeer. Uitgangspunt hierbij is dat het Westgat alleen door bestemmingsverkeer wordt gebruikt. Enkele pandeigenaren kwamen met suggesties over aanpassingen van parkeerplaatsen en het bewegwijzeren van de bedrijven. De gemeente Urk neemt deze tips mee. Verder kwamen er vragen over de handhaving.

Het is belangrijk dat de nog aanwezige visverwerkende bedrijven de openbare weg niet gebruiken voor de opslag van materialen en het schoonspuiten van visbakken. De veelgehoorde klacht over een rommelige aanblik en stankoverlast zal hierdoor minder voor komen.

Tijdens de bestratingswerkzaamheden probeert de gemeente Urk de bereikbaarheid van de panden zo goed mogelijk te houden. Gemeente Urk en de pandeigenaren kunnen terugzien op een goed overleg met elkaar.

  • Lees voor