Help mee met het evalueren van de blauwe zone!

Dit item is verlopen op 13-11-2018.
Blauwe auto in de blauwe zone in het Oude dorp van Urk

De blauwe zone is een jaar geleden ingevoerd om de leefbaarheid in het Oude Dorp op Urk te vergroten. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met het gebruik van de blauwe zone. Er zijn twee enquêtes. Een voor bewoners en/of gebruikers van een pand in het Oude Dorp en/of mensen die een ontheffing voor de blauwe zone hebben. De andere is voor de overige mensen die het Oude Dorp met de auto bezoeken.

Het invullen kost u een paar minuten. Wij hopen op een zo groot mogelijke respons, helpt u mee?

Ik heb een unieke code ontvangen, klik hier ‘enquête bewoners’.

Ik ben bezoeker van het Oude Dorp, klik hier ‘enquête bezoekers’.

Achtergrondinformatie invoering blauwe zone

Een jaar geleden is de blauwe zone van kracht geworden. In de jaren voorafgaand gaven de bewoners van het Oude Dorp aan dat de leefbaarheid afnam doordat er teveel auto’s geparkeerd stonden. Overal stonden auto’s, zowel in als buiten de vakken.

Er zijn toen verschillende avonden belegd om samen met bewoners na te denken hoe de leefbaarheid verbeterd zou kunnen worden. Zorgdragen voor minder auto’s in het dorp werd als passende maatregel gezien. Verschillende varianten voor het realiseren van minder auto’s, passeerden de revue. Uiteindelijk werd het instellen van een permanente blauwe zone, met 1 gratis ontheffing per adres, als beste maatregel bestempeld. Om voldoende parkeerplaatsen voor lang parkeren op loopafstand te hebben, is het parkeerterrein aan de Slikhoogte uitgebreid. Na de aanleg hiervan is de blauwe zone in oktober 2017 ingesteld. Bovendien was er al een lang parkeren terrein in de haven.